Y Gwreiddyn [The Root] (Unabridged) Y Gwreiddyn [The Root] (Unabridged)

Y Gwreiddyn [The Root] (Unabridged‪)‬

    • 5,99 €

    • 5,99 €

Descrição da editora

Straeon yn ymwneud â natur, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, henaint, cariad a cholled sydd yma. Mae pob stori, fel y stori deitl, yn mynd i'r afael â chnewyllyn perthynas y cymeriadau â'i gilydd.

“Darllenais y gyfrol gyfan mewn un min nos, ond byddaf yn treulio gweddill fy oes yn ei chwmni.” (Bethan Mair)

"Er fod pob un o'r un ar ddeg stori yn annibynnol, mae rhyw lun ar undod i'r gyfrol hefyd. Mae'r ymdeimlad o hiraeth, siom, a cholledion bywyd i'w deimlo'n gryf drwyddi draw, ond byth mewn modd sentimental." (Aled Islwyn, Cylchgrawn Barn)

“Dawn anhygoel Caryl Lewis yw cyfleu lluniau bach symudol o'r gorffennol a dod â'r cyfan yn fyw eto. Dyma drysor o gyfrol ac olynydd teilwng i Storiau'r Tir D. J. Williams.” (Sarah Down-Roberts, Gwales)

Please note: This audiobook is in Welsh.

GÉNERO
Ficção
NARRADOR
ST
Sian Teifi
IDIOMA
EN
Inglês
DURAÇÃO
02:13
h min
LANÇADO
2020
4 de dezembro
EDITORA
Y Lolfa
APRESENTADO POR
Audible.com
TAMANHO
107,9
MB