• 28,99 €

Descrição da editora

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) har på kort tid förändrat synen på psykoterapi och vad som orsakar mänskligt lidande. I detta standardverk beskriver grundarna terapiformen, från relationsinramningsteori till övningar och metaforer.

ACT utgår från att lidande i huvudsak uppstår utifrån normala psykologiska processer, i synnerhet människans språk och kognition. För att främja psykologisk flexibilitet betonas emotionella, interpersonella och upplevelsebaserade aspekter i behandlingsarbetet. Syftet är att klienten ska kunna och våga närma sig det som är viktigt i livet – även om det är smärtsamt.

Denna andra utgåva är kraftigt omarbetad och speglar den omfattande utveckling som skett inom forskning, teori och klinisk tillämpning. Med hjälp av många fallexempel och dialoger visar författarna hur ACT kan bedrivas i praktiken.

Boken är användbar för såväl nybörjaren som för den mer erfarna ACT-terapeuten.

”Det är spännande läsning och boken är på många sätt en guldgruva för den som vill få ett ordentligt grepp om en aktuell behandlingsmodell inom KBT-spektret. Boken är rik på såväl teoretiska som praktiska guldkorn.”

Ur förordet av bokens fackgranskare Niklas Törneke, psykiater och leg. psykoterapeut, och Tobias Lundgren, leg. psykolog och leg. psykoterapeut.

Steven C. Hayes, fil.dr, professor vid psykologiska institutionen, University of Nevada, USA.

Kirk D. Strosahl, fil.dr, psykolog vid Central Washington Family Medicine i Yakima, Washington, USA-

Kelly G. Wilson, docent i psykologi vid University of Mississippi, chef för Center of Contextual Psychology och för ACT Treatment Development Group.

GÉNERO
Saúde, corpo e mente
LANÇADO
2017
14/outubro
IDIOMA
SV
Sueco
PÁGINAS
669
EDITORA
Natur & Kultur
TAMANHO
3.6
MB

Mais livros de Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl & Kelly G. Wilson