Descrição da editora

Detta dokument är framtaget för att beskriva konceptet BIM, förklara nyttan för olika roller inom bygg- och fastighet samt ge exempel på praktiska tillämpningar. Initiativet till denna text är taget av Graphisoft som har sett behovet av en mer generell manual än de mer tekniskt ingående som redan finns. Avsikten är att den som läser dokumentet inte behöver ha några djupa kunskaper inom BIM- eller CAD-teknik för att förstå de olika

kapitlen.

GÉNERO
Artes e entretenimento
LANÇADO
2014
1/Setembro
IDIOMA
SV
Sueco
PÁGINAS
67
EDITORA
Graphisoft Sverige
TAMANHO
32.3
MB