Đoá Sen Dưới Đáy H‪ồ‬

    • 89,99 lei
    • 89,99 lei

Publisher Description

Đối phương còn chưa nói hết câu thì bị cắt máy ngang. Liên nhìn màn hình bất chợt tối đen, mới phát hiện pin đã cạn kiệt liền vội vã chạy vào nhà. Ngay cả việc tìm hiểu thứ màu đỏ dưới đáy hồ bản thân cũng gần như quên mất.

GENRE
Arts & Entertainment
RELEASED
2022
26 January
LANGUAGE
VI
Vietnamese
LENGTH
4
Pages
PUBLISHER
Tung Pham
SIZE
424.7
KB

More Books by tung pham

2021
2022
2022
2022
2022
2022