• 49,99 lei

Publisher Description

ycie si zdarza. A my jestemy w rodku tego. Nie wiemy, kim jestemy, skd pochodzimy, dlaczego mamy dobre i ze dowiadczenia. Kiedy zaczynamy myle, ycie jest wielk zagadk. Pojawia si wtedy równie pytanie, w jakim stopniu moemy ksztatowa wasne ycie, jak rozumie problemy, jakie s rozwizania i co mona zrobi w ogóle dla szczliwego, udanego ycia. W tej ksice znajdziesz odpowiedzi. Tylko duchowe spojrzenie moe wyjani wszystko w zrozumiay sposób, ujawni ukryte mechanizmy i zaproponowa rozwizania. W ksice zgbiamy tajniki rónych zagadnie yciowych, wyzwa yciowych i duchowych dróg prowadzcych do uzdrowienia dla wikszego szczcia, harmonii, radoci, obfitoci i sukcesu w yciu. Ksika ta daje ci szans sta si wiadomym twórc twojego ycia, zgodnie z prawami tworzenia i ewolucji czowieka. Autor Ray del Sole jest ekspertem w dziedzinie metafizyki, mistyki, uzdrawiania duchowego i psychoterapii. W ksice stosuje holistyczne podejcie, aby pokaza czytelnikowi prost i udan drog do wikszej radoci ycia. Pomó sobie i zmie swoje ycie na lepsze!

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2021
1 June
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
204
Pages
PUBLISHER
Sura Academy
SIZE
983.7
KB

More Books by Ray del Sole