KİTAP VE SÜNNET PERSPEKTİFİNDE KADER

    • 17,99 lei
    • 17,99 lei

Publisher Description

“Öteden beri “kader meselesi” ayakların kaydığı bir zemin telakki edildiği için İslâm büyükleri, âyet ve hadislerle icmalen en temel ölçüyü tespit etmişler fakat halkın, anlayamayacakları ayrıntılarda tereddüde düşüp boğulmalarını önlemek gayesiyle de derin ve teferruatlı yönleri ulu orta mevzuubahis etmemişlerdir. Böyle yapmakla da bilhassa avam halkı bilmedikleri vadilerde kaybolma tehlikesinden korumuşlardır.”


“Kader konusu, tarif ve tanıtılma şekliyle çok genişçe ele alınıyor hatta Marks’ın bile tasdike mecbur olduğu noktalar muhataplara gösteriliyordu. Geniş mânâsı ile atom ve kâinat nizamından çekirdek ve tohuma, hatta spermlere varıncaya kadar, kader gerçeğinin cereyan sahası gözler önüne seriliyordu. Jean’ın haklılığı tespit edildikten sonra “Kompüterlerin keşfiyle de anlaşılmıştır ki, kâinatta yaradılan her varlık yaratılışı ile birlikte programlanmıştır.”

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
9 February
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
229
Pages
PUBLISHER
Blue Dome Press
SIZE
1.3
MB

More Books by M. Fethullah Gülen

2017
2016
2022
2018
2020
2017