Publisher Description

„În șirul romanelor de mai târziu, dar mai cu seamă în Viața la țară […], în care temperamentul lui stilistic ajunge la formele unui clasicism plin de măsură și claritate, Duiliu Zamfirescu renunță în cea mai mare parte la manierismul trecutului. Analistul naturalist al stărilor sufletești stăruie, ba chiar se dezvoltă în el, fără să mai simtă nevoia apelului la nomenclatura și dialectica științei. Lirismul capătă o pedalăgravă și simplă, și reflecția generală aderă parcă mai adânc la impresia directă. […]

Numeroase sunt pasagiile Vieții la țară în care amănuntul realist, umoristic sau grațios, dă viață și adevăr tablourilor.[…]

Întocmai ca mai toți scriitorii realiști români, până când un Alexandru Macedonski cucerește sectoare noi ale artei descriptive, Duiliu Zamfirescu este mai ales un pictor al omului și al peisagiului, mai mult decât al lucrurilor și al interioarelor, care apar totuși uneori în paginile lui. Remarcabilă este apoi sub pana autorului Vieții la țară sau Tănase Scatiu pictura stărilor de mulțime, cu atâta vreme înainte ca L. Rebreanu să dezvolte larg posibilitățile acestui motiv. Vrednică de atenție este și evocarea vieții interioare, cu afundări într-o lume de imagini construite după alte legi decât acele ale atenției voluntare […].

Caracterul atât de modern al procedeului nu poate scăpa nimănui și el alcătuiește punctul cel mai înaintat al artei deanalist a lui Duiliu Zamfirescu, atentă la enigmele vieții sufletești.“ – Tudor Vianu

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2016
14 June
LANGUAGE
RO
Romanian
LENGTH
192
Pages
PUBLISHER
Elefant.ro
SIZE
465
KB

More Books by Duiliu Zamfirescu