De komedianten De komedianten

De komedianten

От издателя

Bij Nijgh en Van Ditmar's uitgeversmaatschappij te Rotterdam verscheen 'De Komedianten', door Louis Couperus. Met groot uitbeeldend talent, in realistischen schrijftrant, hangt de schrijver in dezen roman een aanschouwelijk tafereel op van den tijd van den beruchten Romeinschen keizer Domitianus. De auteur verstaat de kunst, om zijn helden en heldinnen in de oude keizersstad op een wijze ten tooneele te voeren, alsof alles zich voor onze oogen afspeelt. In 't bizonder geeft het aaneengeschakeld verhaal een treffend beeld van de toenmalige hofhouding en 't volksbestaan, door het theaterleven er omheen te weven en de 'komedianten' sprekend in te voeren, die ter eere van de 'Groote Godin' moesten spelen. Een machtig stuk historie is in dien boeienden vorm aan de vergetelheid ontrukt.

ЖАНР
История
РЕЛИЗ
1917
1 января
ЯЗЫК
NL
голландский
ОБЪЕМ
366
стр.
ИЗДАТЕЛЬ
Public Domain
РАЗМЕР
276,5
Кб

Louis Couperus: другие книги

Eline Vere Eline Vere
1923
De verliefde ezel De verliefde ezel
1918
Noodlot Noodlot
1923
Extaze Extaze
1923
Het zwevende schaakbord Het zwevende schaakbord
1922
Jan en Florence Jan en Florence
1917

Покупатели также приобрели

A Christmas Carol (Dutch Edition) A Christmas Carol (Dutch Edition)
1870
Picture of Dorian Gray (Dutch Edition) Picture of Dorian Gray (Dutch Edition)
1900
Sense and Sensibility (Dutch Edition) Sense and Sensibility (Dutch Edition)
1817
On Our Selection On Our Selection
1899
Such Is Life Such Is Life
1903
Robbery Under Arms Robbery Under Arms
1882