Publisher Description

Het stilzwijgen zijns meesters duurde ook zoo tergend lang, en het was den armen man zoo eendig en zoo akelig in deze zaal, bovenal nu de afgrijselijke hond het hoofd naar hem hield gericht en zijne gloeiende oogen niet meer van hem wilde afkeeren . Een zucht ontsnapte hem, toen hij bemerkte, dat zijn meester de hand van het doodshoofd ophief en bukte om eenen houten schotel te grijpen, die onder de tafel stond.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1883
January 1
LANGUAGE
NL
Dutch
LENGTH
160
Pages
PUBLISHER
Public Domain
SIZE
123.8
KB

More Books by Hendrik Conscience