آفتاب نهان ایما‪ن‬

    • 89,00 kr

    • 89,00 kr

Utgivarens beskrivning

در مورد ایمان و اهمیت آن زیاد صحبت شده است، ولی به تغییر و تحولات احتمالی آن کمتر کسی پرداخته است. در این کتاب مطرح می‌شود که از دست رفتن ایمان، همانند تغییر ماهیت‌اش بی سر و صدا و بدون هیاهوست. فرد با تصور به این که ایمان دارد، به زندگی معمول و روزمره‌ی خود ادامه می‌دهد و چه بسا که خود را مومنی کهنه‌کار تلقی می‌کند ولی ناگهان در شرایطی شکنندگی و تغییر ماهیت ایمان او، خودش و دیگران را غافلگیر می‌کند. با درهم شکسته شدن ایمان به ناگاه منکر همه چیز می‌شود یا در صورت تغییر ماهیت ایمان، دانسته با مرگ و راه حق نیز دشمنی می‌کند. مورد اخیر چنان دور از ذهن می‌نماید، که همه کس خود را از آن مبرا می‌داند.

GENRE
Religion och andlighet
UPPLÄSARE
دد
دادبه دادمهر
SPRÅK
FA
Persiska
SPELTID
07:46
tim min
UTGIVEN
2020
12 maj
UTGIVARE
ارس
STORLEK
376,9
MB