• 89,00 kr

Utgivarens beskrivning

موضوعهذاالمقالالصلاتبينالعربوالفرسوآدابهماالجاهليةفيالإسلاموبعده.وهوموضوعواسعصعبمجهولةبعضنواحيه.وقدحاولتجاهدالطاقةأنأبينعنهُإجمالًافيهذاالمقال.ورأيتأنأمهدبكلمةفيتاريخالفرسالقديموآدابهم.وأنأعنىبالمسائلالمجهولة،التيلمتشعبينجمهورقراءالعربية.وأغفلالمسائلالمعروفةأوأكتفيبالإشارة

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2018
10 oktober
SPRÅK
AR
Arabiska
LÄNGD
84
Sidor
UTGIVARE
شركة نوابغ الفكر
STORLEK
1,3
MB

Fler böcker av عبد الوهاب عزام