Utgivarens beskrivning

كتابعلومالحياةوالأرضخاصحولالعلاقاتبينالكائناتالحيةوتفاعلهامعالوسطالطبيعي

يتطرقلبعضالوظائفالحيويةبالنسبةللكائناتالحيةكالتنفسوالتغذيةوالعلاقاتالغذائيةبينالكائناتودورهافيالحفاظعلىالتوازناتالطبيعية.

GENRE
Vetenskap och natur
UTGIVEN
2018
23 januari
SPRÅK
AR
Arabiska
LÄNGD
26
Sidor
UTGIVARE
غوال فؤاد
STORLEK
57.9
MB