• 69,00 kr

Utgivarens beskrivning

“وظلَّالمصطفى،المختارالحبيب،الذيكانفجرًالذاته،يترقَّبعودةسفينتهفيمدينةأورفليساثنتيعشرةسنة؛ليركبهاعائدًاإلىالجزيرةالتيوُلدفيها.

وفيالسنةالثانيةعشرة،فياليومالسابعمنأيلولشهرالحصاد،صعدإلىقنةإحدىالتلالالقائمةوراءجدرانالمدينة،وألقىنظرةعميقةإلىالبحر،فرأىسفينتهتَمْخرعبابالبحرمغمورةبالضَّباب.

فاختلجقلبهفيأعماقه،وطارتروحهفوقالبحرفرحًا،فأغمضعينيه،ثمَّصلَّىفيسكوننفسه.

غيرأنَّهماهبطعنالتَّلةحتىفاجأتهكآبةصمَّاء،فقالفيقلبه:

كيفأنصرفمنهذهالمدينةبسلام،وأسيرفيالبحرمنغيركآبة؟كلَّا!إنَّنِيلنأبرحهذهالأرضحتىتسيلالدماءمنجراحروحي؛”

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2019
3 juli
SPRÅK
AR
Arabiska
LÄNGD
102
Sidor
UTGIVARE
وكالة الصحافة العربية
STORLEK
878.8
KB

Fler böcker av جبران خليل جبران & أنطونيوس بشير