• 269,00 kr

Utgivarens beskrivning

“كانهذاالكتابأولىمحاولاتيفياقتحاممجالسياسةصنعالقراروبشكلأكثردقةمجالالسياسة.انتقلتمنهناكإلىالبنكالدوليعام١٩٩٧حيثعملتُكرئيسالخبراءالاقتصاديينوكنائبأوللرئيسالبنكلمايقاربالثلاثسنواتإلىأنغادرتُفيشهركانونالثانيعام٢٠٠٠.لميكنباستطاعتيأنأختاروقتاًأكثرحماسةللدخولإلىمجالصناعةالسياسة”

GENRE
Politik och aktuella händelser
UTGIVEN
2020
14 september
SPRÅK
AR
Arabiska
LÄNGD
556
Sidor
UTGIVARE
دار رسلان
STORLEK
2
MB

Fler böcker av جوزيف ستيغلتز