• 9,00 kr

Utgivarens beskrivning

رؤیای درون
داستانی بر اساس آنچه در اطرافمان در حال وقوع است اما خودمان چشمانمان را بستیم. حقایقی در مورد قدرت روح انسان و توانایی‌هایش که آگاهی در مورد این توانایی‌ها را از ما گرفتند. افراد کمی در مورد آن می‌دانند و به دیگران آموزش می‌دهند،
نشانه‌هایی از فعال شدن آتش‌فشان‌ها و گسل‌های زلزله در تمامی دنیا دیده می‌شود...
اما چه چیزی باعث رخداد این حوادث شده؟...
روایتی حقیقی از تمامی رخداد های ناگوار در تاریخ نقل شده....
داستان » رؤیای درون » تنها به این ختم نمی‌شود. این کتاب روایت ۳ دختر در ۳ نقطه جهان است یکی در شرق آسیا، یکی در شمال اروپا و دیگری در حواشی دریای مدیترانه... .
روایت داستان ۳ دختر که از یک پدر و مادر هستند و طی قرن‌ها فاصله زمانی از هم جدا می‌شوند...
هر سه آن‌ها نیرویی درون خود دارند که در همه ما وجود دارد اما آن‌ها ناخواسته درگیرش می‌شوند...
اما چه چیزی آن‌ها را طی قرن‌ها فاصله زمانی به هم می‌رساند؟
تناسخ

GENRE
Sci-fi och fantasy
UTGIVEN
2018
6 september
SPRÅK
FA
Persiska
LÄNGD
91
Sidor
UTGIVARE
Mohsen Experex
STORLEK
1.6
MB

Fler böcker av Mohsen Experex