A Society Designing Itself

SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign

Utgivarens beskrivning

Jag har sedan hösten 2012 koordinerat ett arbete som handlat om att beskriva design och den utvecklingskraft som ligger i den förändring som hela tiden sker, både av begreppet design men även inom vilka områden design gör skillnad. I det här arbetet har vi träffat mängder av människor som alla har sin bild av vad som händer och vi bestämde oss för att samla en del av de här rösterna för att göra deras tankar tillgängliga för flera.

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2014
17 april
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
170
Sidor
UTGIVARE
SVID - Stiftelsen Svensk Industridesign
STORLEK
16,3
MB