Ad Herennium Ad Herennium

Ad Herennium

    • 115,00 kr
    • 115,00 kr

Utgivarens beskrivning

De ratione dicendi ad C. Herennium - Till Gaius Herennius om talekonstens teori - är den äldsta bevarade systematiseringen av romersk retorik. Förmodligen författad 86-82 f.Kr. är den tydligt influerad av grekisk tradition och boken fick stort genomslag, inte minst under medeltiden och renässansen.

För modern retorik är boken oumbärlig i kraft av sin originalitet och systematik, i synnerhet i sin genomgång av retorikens figurlära (bok IV).Förstautgåvan av Birger Berghs översättning ­sammanföll med explosionen i det pånyttfödda intresset för retorik i Sverige, och boken har ­därmed blivit en etablerad pelare i den svenska retorikens kanon.

Den omarbetade utgåvan har blivit än mer användbar för studerande och intresserade som vill lära känna retorikens fundament och ursprung.

En av de viktigaste läroböckerna i Västerlandets historia. Oumbärlig om man snabbt vill skaffa sig en överblick av den klassiska retoriken (Kurt Johannesson)

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2011
16 augusti
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
208
Sidor
UTGIVARE
Retorikförlaget
STORLEK
762,5
KB