• 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Bakgrunn for studien og problemstilling I trad med Kvalitetsreformen for hogere utdanning skal den trearige sykepleierutdanningen i Norge vaere utviklings- og forskningsbasert (1). I den sammenheng skal kunnskap i vitenskapsteori, i folge Rammeplanen for sykepleierutdanningen p 2.2. og 3.4., bidra til et overordnet perspektiv pa, og en analytisk tilnaerming til faget, samt til a kunne vurdere og nyttegjore seg forskningsresultater. For a fremme kommunikasjonen mellom helsefaggruppene ved en mer ens referanseramme, inngar disse emnene i fellesdelen for alle helsefagutdanningene pa bachelorniva. Studentene skal slik bli i stand til a vurdere teorier, modeller, begreper og metoder i sykepleiefaget og a kunne begrunne sine handlinger ved a forsta og beskrive fenomener i faget (2).

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2011
22 juni
SPRÅK
EN
Engelska
LÄNGD
13
Sidor
UTGIVARE
Northern Nurses' Federation
STORLEK
342.5
KB

Fler böcker av Nursing Science & Research in the Nordic Countries