Publisher Description

En rapport om nuläget för en konkurrenskraftig svensk AI inom life science-sektorn.

Det pågår mycket inom artificiell intelligens (AI). Än så länge har inte mycket hunnit leta sig ut i hälso- och sjukvården, men det betyder inte att det saknas ett intresse för framtidsfrågor - bara att det är för tidigt att utvärdera ett eventuellt genomslag för samtidens intresse för AI.

AI för bättre hälsa behöver ses ur flera parallella tidsperspektiv:
* Gårdagens AI med bilddiagnostik, och andra expertsystem, som redan är implementerade sedan länge.
* Dagens AI som hålls tillbaka av regulatoriska oklarheter och bromsande lagstiftning som tycks värna individens integritet före hennes hälsa.
* Morgondagens mer generella AI som kan agera mänskligt, kan förstå och bearbeta människors tal - och troligen ännu mer. Denna utveckling ligger troligen inte så långt bort, bara vi kan skingra dagens utmaningar.

Bland Sveriges styrkor nämns ofta kvalitetsregistren och våra personnummer, men för att Sverige inte ska hamna på efterkälken behöver vi ta tag i ett antal saker utöver regelverken. Vi behöver jobba med digitala hållbarhetsfrågor, bli än mer digitalt mogna och inte bara fokusera på AI-forskning utan snarare se till att AI implementeras. Vi måste även dela med oss av våra data, resurser och resultat. Då kan Sverige hitta sin nisch inom AI för bättre hälsa.

GENRE
Health & Well-Being
RELEASED
2020
2 February
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
134
Pages
PUBLISHER
Marcus Österberg
SIZE
3.6
MB

More Books by Marcus Österberg