• 9,00 kr

Utgivarens beskrivning

Mänsklig tro, liksom människans kunskap, vetenskap och teknik, når framsteg genom århundradena. Religion föregår historia, och har alltid uppehållit mänsklighetens särskilda tillgivenhet och uppmärksamhet. Språk, skrift, och medel för försörjning har utvecklats parallellt med människans psykiska och andliga tillväxt. De skiftar, på samma sätt som det mänskliga tillståndet. Religionerna har multiplicerats; gudarna har mångfaldigas. Vissa föreställdes som imaginära varelser, en del som djur, och sedan några som människor; och således steg för steg rörde det sig mot det metafysiska, andliga och översinnliga, till den yttersta verkligheten av Enhet.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2009
7 augusti
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
33
Sidor
UTGIVARE
DVV kultur
STORLEK
951.4
KB