• 149,00 kr

Utgivarens beskrivning

Den här boken beskriver en komplett modell för IT-organisationen. Modellen bygger på ramverket ITIL men har anpassats till svenska förhållanden och byggts ihop till en helhet som fungerar. Boken beskriver hur de olika delarna inom IT-organisationen är beroende av varandra och ger konkreta förslag på funktioner och processer som behövs för att skapa en tjänstebaserad IT-leverans.


Boken beskriver helheten på ett sådant sätt att även du som inte läst ITIL kan få en förståelse för hur det

fungerar. Varje process och funktion är dessutom ingående beskriven så att boken även kan fungera som handgriplig hjälp för IT-organisationer som vill förenkla resan mot en effektiv leverans av IT-tjänster.


Modellen som beskrivs i boken används redan av flera IT-organisationer av varierande storlek och har visat sig vara ett recept på hur du får ITIL att fungera.


Pelle Råstock är ITIL Expert och har verkat inom IT-branschen som bland annat service management konsult och instruktör i över 20 år. Under den tiden har han fått insyn i ett hundratal olika organisationer i Sverige. En erfarenhet som ligger till grund för denna bok.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2015
25 mars
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
240
Sidor
UTGIVARE
OpenTRIM AB
STORLEK
14.9
MB