• 359,00 kr

Utgivarens beskrivning

Bibel og etik behandler sporgsmalet om, hvilken autoritet man skal tillAegge Bibelen i forbindelse med aktuelle etiske problemstillinger. Sporgsmalet droftes ud fra en analyse af konkrete emner og principielle overvejelser. I bogens konkrete del undersoges seks emneomrader: forholdet mellem fattige og rige; vold, ikke-vold og fjendekAerlighed; de kristne og staten; kvinde og mand - underordning eller ligestilling; homoseksualitet samt Aegteskab og skilsmisse. Pa nogle omrader er der vAesentlige forskelle mellem de bibelske udsagn. Det er derfor nAerliggende at sporge, om det er muligt at skelne mellem forpligtende og ikke-forpligtende udsagn. Hvilke tekster og hvilke perspektiver onsker vi at prioritere og hvorfor? I den principielle del af bogen droftes en rAekke etiske modeller. Her overvejes isAer Bibelens forhold til tre andre etiske kilder: tradition, fornuft og erfaring. Endelig gives der i bogens sidste del en analyse af etikken i spAendingsfeltet mellem menighed og samfund. Nytestamentlig etik er forst og fremmest en fAellesskabsetik, og det medforer, at den etiske refleksion ma have karakter af en fAelles lAereproces. Det er nodvendigt at finde en model for, hvorDanish man sammen kan tackle uenighed om etiske problemstillinger.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2003
1 januari
SPRÅK
DA
Danska
LÄNGD
354
Sidor
UTGIVARE
Aarhus University Press
STORLEK
1.9
MB

Fler böcker av Johannes Nissen