Utgivarens beskrivning

Quyển sách này do ông Fahd Salem Bahammam biên soạn. Trong đó, trình bày tất cả các thông tin giáo lý cần thiết cho người Muslim thiếu hiểu biết, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người Muslim mới cải đạo, trả lời cho những câu hỏi bức xúc cũng như hỗ trợ người tín đồ Muslim mới cải đạo trong việc đối phó với thực tế xung quanh một cách linh hoạt, dễ dàng thông qua các thông tin cụ thể dựa trên Qur’an và Sunnah.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2016
22 mars
SPRÅK
VI
Vietnamesiska
LÄNGD
322
Sidor
UTGIVARE
Modern Guide
STORLEK
9.8
MB

Fler böcker av Fahd Salem Bahammam