• 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Introduktion Narkos och regional anestesi ar vanligt forekommande anestesimetoder. Ryggbedovning ar en form av regional anestesi som mojliggor att patienten kan folja med i operationsforloppet. Fordelen med ryggbedovning ar att patienten forblir vaken och darigenom kan behalla sin fria luftvag under ingreppet. Ryggbedovning ar dessutom forknippad med god smartlindring, hog patienttillfredsstallelse och fa sideffekter jamfort med narkos (1,2). Ryggbedovning har anvants i nastan 100 ar och ar en anestesimetod dar lokalbedovningsmedel injiceras direkt i likvor mellan landkotorna nedanfor ryggmargen. Vid ryggbedovning erhalls ett tillfalligt avbrott for sensorisk, motorisk och autonom nervoverforing. Metoden anvands vid operationer nedanfor navelplanet, framforallt vid ortopediska ingrepp som ej ar langre an tre till fyra timmar, darefter klingar bedovningen av for att sedan forsvinna. Ryggbedovning anlaggs med patienten sittande och framatlutande med en vardpersonal framfor som stod. Darefter palperas spinalut skottet nedanfor ryggirorgsniva och huden tvattas av med aseptisk losning. Spinalnalen fors in mellan kotorna och efter punktion av dura mater fas ett backflode av likvor och lokalbedovningsmedlet injiceras. Sedan dras nalen ut och patienten far lagga sig ned (3).

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2011
22 juni
SPRÅK
EN
Engelska
LÄNGD
19
Sidor
UTGIVARE
Northern Nurses' Federation
STORLEK
319.2
KB

Fler böcker av Nursing Science & Research in the Nordic Countries