• 79,00 kr

Utgivarens beskrivning

Biologiska påståenden om människans natur har alltsedan nazitiden betraktats som suspekta. Nu femtio år senare har biologin omvärderats, inte minst tack vare den nya gentekniken. Människans arvsmassa är på väg att kartläggas. Denna essä handlar om hur de nya teorierna påverkar vår syn på oss själva.

P. C. Jersilds bok Darwins ofullbordade utgavs för första gången 1997.

GENRE
Skönlitteratur
UTGIVEN
1997
1 april
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
118
Sidor
UTGIVARE
Albert Bonniers Förlag
STORLEK
4,6
MB

Fler böcker av P C Jersild

2019
1980
1982
1987
2017
2016