• 65,00 kr

Utgivarens beskrivning

Tillämpning av radval vid omröstning och val är ett svar på ett klassiskt problem: att hitta en bra metod för val mellan mer än två (formell logik).

Fondval är ett svar på Colemans problem: att hitta ett praktiskt system besläktat med  penningsystemet vid gruppbeslut i politiska frågor (statsvetenskap, ekonomi).

Arrows omöjlighetsteorem om gruppbeslut behandlas (ekonomi).

I boken visas hur fondval kan användas i viktiga frågor, som utarbetande av finansbudget och investeringsplaner, fysisk planläggning och resursutnyttjning (ekonomi, administrationsteori, miljövetenskap, resursekonomi).

Tillämpning av radval och fondval ses ur en sociologisk synvinkel: att ett samhälle bara lever om det finns gemensamma uppgifter, och likaledes i ljuset av socialantropologins genomgående tema: vad som vidmakthåller ett samhälle och förnyar det.

GENRE
Politik och aktuella händelser
UTGIVEN
2012
1 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
200
Sidor
UTGIVARE
Lýðræðissetrið ehf.
STORLEK
551.8
KB

Fler böcker av Björn S. Stefánsson