Det kulturella djuret

Om människans evolution och tänkandets utveckling

    • 149,00 kr
    • 149,00 kr

Utgivarens beskrivning

Varför är du som du är? Varifrån kommer de tankar du tänker? Ofta svarar vi att våra individuella gener tillsammans med vår uppfostran och omgivning är det som ger upphov till våra jag. Men till stor del är vi förstås också produkter av vår djuriska bakgrund och den biologiska evolution som ledde fram till människan och inte minst av den kulturella evolution som mänskligheten går igenom och som formar vår förståelse av omvärlden.

Det kulturella djuret undersöker våra djuriska jag och förklarar vad det är som gör att människan skiljer sig så mycket från alla andra arter. Vad är det egentligen som gör att vi kan lära oss språk och bygga månraketer medan höjdpunkten på den kulturella utvecklingen i övriga djurriket är att använda två stenar för att knäcka nötter? Vi får stifta bekantskap med den nyaste forskningen om hjärnan, inlärning och om de evolutionära processer som har format och formar våra omedvetna impulser och vårt medvetna tänkande.

Patrik Lindenfors är forskare i biologisk och kulturell evolution vid Stockholms universitet. Han har tidigare utkommit med böckerna Samarbete människans väg till framgång, Sekulär humanism och Gud finns nog inte.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2019
7 juni
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
329
Sidor
UTGIVARE
Ordfront
STORLEK
1,7
MB

Fler böcker av Patrik Lindenfors

2020
2013
2011