Utgivarens beskrivning

I den här skriften har vi samlat berättelser från några av de som valt men också från de företagsamma människor som varit med och utvecklat svensk välfärd. Varför tog de steget och hur upplever de dagens situation? Vi har också försökt samla fakta för att beskriva hur utvecklingen sett ut och hur det är idag. Mot bakgrund av de diskussioner som varit kring privata företag inom välfärden så hoppas vi med denna skrift kunna bidra till en konstruktiv diskussion baserad på fakta och en vilja att förbättra kvaliteten och utöka mångfalden.


Mycket har hänt i vården, skolan och omsorgen under de senaste 20 åren. Valmöjligheterna för enskilda medborgare har ökat och mångfalden är större. För 20 år sedan anvisades elever till skolan närmast bostaden och den som behövde träffa en läkare tilldelades ett sjukhus eller en vårdcentral av landstinget. Idag finansierar vi fortsatt välfärden gemensamt men möjligheten att själv välja efter sina egna behov är större. 

GENRE
Politik och aktuella händelser
UTGIVEN
2012
28 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
43
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
6.5
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv