Utgivarens beskrivning

I Entreprenörskap – en praktisk handbok får du tips på hur du på ett lättsamt sätt kan ta upp entrepenörskap i skolan genom övningar, spel och texter. Materialet vänder sig till elever på gymnasiet och passar att användas i flera olika ämnen. Det bygger på skolverkets beskrivning av entrepenöriellt lärande i skolan.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2014
5 september
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
40
Sidor
UTGIVARE
Arena Skolinformation
STORLEK
7,3
MB