• 45,00 kr

Utgivarens beskrivning

Fältflora över signalarter i skog är en översiktlig bildflora med Sveriges skogliga signalarter bland lavar, mossor och kärlväxter. Sammanlagt presenteras 219 taxa med bild, beskrivning, ekologi och eventuella förväxlingsarter. Varje grupp inleds också med en kort ordlista, dess morfologi, vanliga kännetecken och frekvent använda uttryck.Boken vänder sig till alla som är intresserade av skog, naturvärdesbedömningar och naturvårdsarter.

GENRE
Vetenskap och natur
UTGIVEN
2017
15 september
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
96
Sidor
UTGIVARE
Books on Demand
STORLEK
37.9
MB