Utgivarens beskrivning

"Hälsosammare livsstil, bättre ekonomi" ger dig bättre ekonomiska argument för effektiva hälsoinsatser.

Innehållet ger dig kunskap om
• livsstilens betydelse för bättre hälsa, välbefinnande och ork i tillvaron.
• sambanden mellan anställdas fysiska kondition och dess påverkan på effektiviteten i arbetet och
därmed företagsekonomisk lönsamhet.
• hur man kan bedöma lönsamheten i ett hälsofrämjande arbete.
• hur de ekonomiska argumenten kan se ut för ett hälsofrämjande arbete.
• vad du själv bör tänka på när du är inblandad i hälsofrämjande arbete.
• några praktiska metoder för hälsostrategiskt arbete.
• varför många människor väljer en ohälsosam livsstil.
• hur du själv kan se över vad som påverkar dina egna val kopplat till din livsstil och hälsa.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2017
10 oktober
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
140
Sidor
UTGIVARE
HPI Health Profile Institute AB
STORLEK
16
MB