Hemligheterna bakom Hajj

Utgivarens beskrivning

Hajj – pilgrimsfärden till Guds Hus Ka’ba i Mecka är obligatorisk att utföra åtminstone en gång under varje muslims livstid om den har förmågan. Pilgrimsfärden utförs under månaden Thil Hijja och är en av Islams Furo-e-Din (Religionens lärosatser). Hajj är en otrolig och högst magnifik religionsutövning vars aspekter sträcker sig långt till individen såväl som till samhället och den muslimska nationen. Den involverar människans lemmar såväl som hennes sinne, hjärta och själ, och den täcker och visar riktlinjer att följa på individuella plan såväl som inom familj och samhälle. Med hajj påvisar människan sitt ansvar gentemot sig själv och Gud såväl som på ett samhällspolitiskt plan!


Denna bok redogör på ett enkelt sätt för de specifika religiösa ritualer som ingår i Hajj samtidigt som det återspeglar en glimt av dess andliga innebörd. Boken är kort, lättläst och väldigt intressant samt fungerar inte minst som en själsligt förberedande handbok inför och under Hajj!

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2007
1 november
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
50
Sidor
UTGIVARE
DVV kultur
STORLEK
2,2
MB

Andra kunder köpte även