Utgivarens beskrivning

Ur ett historiskt perspektiv har det varit relativt få strejkdagar i Sverige de senaste åren. Men det säger inte så mycket om hur fredlig och väl fungerande arbetsmarknaden är. För arbetsgivare är även varsel om strejk och andra stridsåtgärder som hotar eller bryter arbetsfreden betydande problem.

Denna skrift redovisar flera exempel på att fackliga stridsåtgärder används både frekvent och utstuderat. Följden är att förtroendet mellan parterna på arbetsmarknaden utsätts för stora påfrestningar.Tillsammans visar de stridigheter som skildras att antalet konfliktdagar är ett alltför begränsat mått för att fånga tillståndet i relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2014
4 juni
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
67
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
4
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv