Utgivarens beskrivning

Denna bok består av två delar. I del ett diskuterar författaren den lärde Aminis bidrag i hans bok ”Al-Ghadir” beträffande islamisk enhet och dess akuta behov i dagens värld. I del två diskuterar författaren de olika aspekterna av lycka ur ett religiöst och filosofiskt perspektiv.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2020
5 maj
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
21
Sidor
UTGIVARE
DVV kultur
STORLEK
1,2
MB