• 399,00 kr

Utgivarens beskrivning

Detta lexikon kan användas av översättare, tolkar, specialister inom juridik, ekonomi och förvaltning samt av personer som har kontakt med myndigheter både i Sverige och Rumänien.

Detta lexikon innehåller mycket terminologiska ord, begrepp och uttryck som är viktiga för att orientera sig i en juridisk eller ekonomisk text.

Lexikonet har försetts med översättning av svenska orden, begreppen och uttrycken samt satskonstruktion och grammatiska kommentarer där behövs.De översatta termerna och satskonstruktionerna har valts ut från eurpeiska, rumänska och svenska texter och lagar samt kursböcker inom juridik och ekonomi, såsom:

- Europarätt, civilrätt, associationsrätt, skatterätt, straffrätt, straffprocessrätt, civilprocessrätt, folkrätt, internationell privaträtt, internationell offentlig rätt, rättshistoria, förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt, konkurrensrätt, allmän teori om juridik, konstitutionell rätt, romersk rätt, institutionell rätt, finansrätt, kriminologi, handelsrätt, familjerätt, EU institutionell rätt, immaterialrätt, europeisk konkurrensrätt, arbetsrätt, socialförsäkringsrätt, hyresrätt, internationell handelsrätt- affärshandelslagen, aktiebolagslagen, arbetslagen, arvsskattelagen, barnbidragslagen, bokföringslagen, bolagslagen, civillagen, civilprocesslagen, dataskyddslagen, diskrimineringslagen, finanslagen, förmånsrättslagen, förvaltningsstrafflagen, handelslagen, inkomstskattelagen, kommunallagen, kommunalskattelagen, konkurrenslagen, konkurslagen, konsumentskyddslagen, kupongskattelagen, medielagen, narkotikastrafflagen, skatteförvaltningslagen, skattelagen, skatteprocesslagen, skatterådgivningslagen, skogslagen, skuldsaneringslagen, socialförsäkringslagen, socialtjänstlagen, stormmånadslagen, strafflagen, straffprocesslagen, upphovsrättslagen, utlänningslagen, vallagen, brottsbalken, civilprocessbalken, rättegångsbalkenLexikonet omfattar också av latinska uttryck som används mycket inom juridik samt bilaga med översättningen av offentliga institutioner, myndigheter och organ i Europeiska Unionen, Rumänien och Sverige.

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2017
6 oktober
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
265
Sidor
UTGIVARE
Books on Demand
STORLEK
441,8
KB