• 25,00 kr

Utgivarens beskrivning

Keys to my heart är en svit med 24 pianostycken, med ett stycke i varje tonart, och i olika genrer, så som klassiskt, romantiskt och impressionistiskt. En ambition med utgåvan är att fylla det glapp på utbud av noter som finns för pianister i snäppet under musikhögskolenivå. Några av styckena kan emellertid framföras även av den som enbart spelat piano i en handfull år, och några kan vara lite mer avancerade. För att minimera antalet blandvändningar inom ett och samma stycke, följer ordningen i sammanställningen inte helt och fullt den ordning som harmoniskt är logisk. Numreringen av styckena visar därför på den korrekta ordningen i sviten.

GENRE
Konst och underhållning
UTGIVEN
2019
14 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
50
Sidor
UTGIVARE
Niclas Malmberg
STORLEK
11
MB

Fler böcker av Niclas Malmberg