• 249,00 kr

Utgivarens beskrivning

Klinisk mikrobiologi – utdrag kapitel 3–5 +13 vänder sig i första hand till studenter på kurser om antibiotika resistens, men är också lämplig för yrkesverksamma sjuksköterskor oavsett arbetsplats.

Bokens innehåll har anpassats så att det motsvarar sjuksköterskans ansvarsområden oavsett om hen arbetar i öppen-, sluten- eller äldrevården.
Boken har många illustrationer och foton som på ett pedagogiskt sätt belyser texterna och ger en ökad förståelse för mikroorganismernas beteenden.

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2019
6 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
216
Sidor
UTGIVARE
Liber AB
STORLEK
10
MB