Koldioxidläckage eller konkurrensfördel‪?‬

Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Mark Sanctuary och andra
    • 29,00 kr
    • 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Risken för koldioxidläckage är ett huvudargument mot en striktare klimatpolitik. Ett annat argument är eventuella konkurrensnackdelar för svenska företag, vilket skulle sänka investeringar och sysselsättning i den svenska ekonomin. Vad säger vetenskapen? Hur stora är läckageriskerna i en svensk kontext och vilka industrier är de mest utsatta? Kan en striktare klimatpolitik snarare snabba på en grön teknikomställning med positiva effekter för svensk konkurrenskraft?I denna rapport belyser författarna balansen mellan industri- och klimatpolitik.

GENRE
Näringsliv och privatekonomi
UTGIVEN
2022
5 september
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
72
Sidor
UTGIVARE
SNS Förlag
STORLEK
1
MB