Utgivarens beskrivning

Detta är ett läromedel för årskurs 8 i samhällskunskap.


Boken handlar om hur en kommun fungerar. 


Boken tar upp de tre beslutsnivåerna riksdag, kommun och landsting med fokus på kommunen.


I slutet av boken presenteras syfte, centralt innehåll, kunskapskrav och arbetsuppgift.


Hallägraskolan är en 6-9 skola i Halmstad kommun. Vi arbetar för att introducera IKT i undervisning där vi vet att det gör skillnad. På skolan har eleverna i år 7, 8 och 9 varsin egen iPad. På skolan har vi även två mobile classrooms med Macbook. Pedagogerna har sedan sommaren 2010 arbetat med Macbook som sitt arbetsverktyg. För de estetiska ämnena har vi en plan att anskaffa de datorer som lämpar sig bäst för att producera musik, bild och film. Vi kommer att ha en blandad IKT-miljö.


Vi är inne i en fas där vi kompletterar och ersätter befintliga läromedel med material som pedagoger tar fram själva eller i samarbete med elever. Vi har funnit iBooks Author som ett riktigt bra verktyg för detta.


Denna bok till ett arbetsområde om landsting och kommun är ett exempel på läromedel vi delar med oss av. Vi hoppas att ni får idéer av denna, även om den har en stark anknytning till Halmstad. Vi ser fram emot att få dela erfarenheter med er andra som är i samma startgropar som oss.


Läsåret 2013 flyttar vi in i en nybyggd skola. In i den nya skolan tar vi med oss nyvunna kunskaper om IKT i undervisningen där det gör skillnad. 


Hans Åkerlund och Maria Rüter

rektorer, Hallägraskolan

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2012
11 maj
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
11
Sidor
UTGIVARE
Robert Wedin
STORLEK
53
MB

Fler böcker av Robert Wedin & Henrik Persson