• 105,00 kr

Utgivarens beskrivning

Konkurrens (Sammanfattning av EU-lagstiftningen) 2018


Fri konkurrens är en viktig faktor i en öppen marknadsekonomi. Den främjar ekonomiska resultat och erbjuder konsumenterna ett bredare urval av produkter och tjänster av bättre kvalitet till konkurrenskraftiga priser. EU:s konkurrenspolitik ser till att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids och att likartade regler tillämpas för samtliga företag som verkar på marknaden. I avdelning VII kapitel 1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges EU:s grundläggande konkurrensregler. Statligt stöd är enligt fördraget förbjudet, men det finns undantag eftersom sådant stöd kan vara berättigat för till exempel tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Man måste kunna visa att stödet inte snedvrider konkurrensen på ett sätt som strider mot allmänintresset.

GENRE
Yrkesrelaterat och teknik
UTGIVEN
2018
9 mars
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
92
Sidor
UTGIVARE
The Law Library
STORLEK
320.8
KB

Fler böcker av The Law Library