Utgivarens beskrivning

Regeringen beslutade våren 2011 att tillsätta en utredning för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Ett antal områden för närmare analys definierades. När utredningen väl hade börjat sitt arbete vände den sig till forskningen för att få underlag rörande medievanor, särskilt barn och ungas läsvanor. Men även frågeställningar om medievanornas eventuella påverkan på ungas läsförmåga formulerades.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2012
12 mars
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
499
Sidor
UTGIVARE
Offentliga Förlaget
STORLEK
10.6
MB