Löner, inflation och konjunktur

Utgivarens beskrivning

Den här rapporten analyserar utrymmet för löneökningar i svensk ekonomi. Flera år av höga reallöneökningar och svag produktivitetstillväxt har ökat arbetskostnadsandelen till historiskt höga nivåer. Detta har pressat företagens vinstmarginaler, vilket har bidragit till en svag investeringstillväxt under senare år. De höga kostnaderna har också försämrat Sveriges konkurrenskraft och nettoexporten som andel av BNP var 2014 historiskt låg.

Rapporten visar att för höga löneökningar framöver leder till en svagare utveckling på arbetsmarknaden och en högre arbetslöshet. Om lönesättningen felaktigt utgår ifrån att inflationsmålet uppnås i närtid riskerar det att hämma återhämtningen i svensk ekonomi ytterligare. På lång sikt kan sådana överskattningar om den framtida inflationen medföra en kostnad på upp till 70 000 färre jobb.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2015
3 november
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
30
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
2,5
MB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv

2012
2013
2012
2013
2013
2012

Andra kunder köpte även

2014
2015
2012
2018
2013
2017