Liv i rörelse

    • 179,00 kr
    • 179,00 kr

Utgivarens beskrivning

Att få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete och så småningom lämna arbetsmarknaden är centrala händelser i allas liv. Trots detta lyfts växling­arna mellan livets faser sällan fram i traditionella histo­rieböcker.

Liv i rörelse undersöker några forskare i ekonomisk historia levnadsbanor och rörelsemönster hos invånare i den mogna industristaden Göteborg mellan 1900 och 1950. Med hjälp av mantalskontorets register har skribenterna följt ett slumpmässigt urval göteborgare över tid, och presenterar här nya resultat av sin forskning.

Hur såg övergången från ungdom till vuxenliv ut för stadens invånare och vid vilken ålder nådde de sina högsta inkomster? I vilken utsträckning bytte de bostä­der, arbetsplatser och yrken? Hur stor var inflyttningen till Göteborg och hur snabbt integrerades de inflyttade på den lokala arbetsmarknaden? Författarnas frågor till materialet är nyansrika och svaren ger en djuplodande inblick i hur folk hade det då.


Medverkande:

Tobias Karlsson är docent i ekonomisk historia, verksam vid Lunds universitet. Han forskar om historiska arbetsförhållanden och arbetsmarknadsrelationer.

Christer Lundh är seniorprofessor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Hans forskning är inriktad mot historisk demografi och socialhistoria.

Malin Nilsson är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisamhället.

Stefan Öberg är doktor i ekonomisk historia. Han är verksam vid Göteborgs universitet och forskar om levnadsvillkor och hälsa.

GENRE
Historia
UTGIVEN
2022
14 februari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
303
Sidor
UTGIVARE
Nordic Academic Press
STORLEK
23
MB

Fler böcker av Tobias Karlsson & Christer Lundh

2016
2019