• 29,00 kr

Utgivarens beskrivning

Nyskrivet förord av den danska kritikern och litteraturvetaren Elisabeth Friis till Husfrid av Sonja Åkesson.

Om Husfrid:

"En avgörande viktig kvalitet hos Husfrid är att diktsamlingen utan vidare för in det reproducerande arbetet i poesin genom att sturskt förlägga texterna till de platser från vilka det förnimmande, kvinnliga subjektet faktiskt erfar världen: köket, soffan, frisörsalongen, barnkammaren. Den livsvärld som normalt är osynlig och som Husfrid inte endast synliggör, utan mättar med intensitet och närvaro." (Ur Elisabeth Friis förord.)

GENRE
Skönlitteratur
UTGIVEN
2021
19 januari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
6
Sidor
UTGIVARE
Nirstedt/litteratur
STORLEK
3,1
MB