• 179,00 kr

Utgivarens beskrivning

För svensk informationstext, se nedan.The history of man is to a large extent the history of organizations. For as long as there are written records to study, people have cooperated to make use of scant resources in a more effective way. Hierarchical organizations have been conspicuous throughout history, from churches and states to firms and trade unions. But there are other forms of organization as well: market relations, shaped by the balance between supply and demand, and horizontal network relations based on trust and friendship.

Organizing History is a tribute to late Professor Jan Glete, focusing on the dynamic interaction of organizations, norm systems and institutional changes. The texts cover a time span from the first cultures up until present day, and include European as well as Japanese and South American history. But the book also highlights the need to organize historical knowledge through the critical use of theory. As is shown in the intriguing and challenging articles, the organizational perspective may be just as fruitful for the study of medieval iron works as in analyzing modern marketing campaigns.

Contributors:

KLAS ÅMARK, Stockholm University, Sweden

GUNNAR ÅSELIUS, National Defence College, Stockholm,Sweden

JEREMY BLACK, University of Exeter, UK

JAAP R. BRUIJN, Leiden University, the Netherlands

CHRISTER ERICSSON, Örebro University, Sweden

ANNA MARIA FORSSBERG, Army Museum, Stockholm, Sweden

BO FRANZÉN, Stockholm University, Sweden

MATS HALLENBERG, Stockholm University, Sweden

MARIKA HEDIN, Vasa Museum, Stockholm, Sweden

ORSI HUSZ, Uppsala University, Sweden

ARNE JARRICK, Stockholm University, Sweden

ULF JONSSON, Stockholm University, Sweden

GUNNER LIND, University of Copenhagen, Denmark

ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ, University of Madrid, Spain

LEOS MÜLLER, Stockholm University, Sweden

JONAS NORDIN, Stockholm University & National Library of Sweden

MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES, University of Madrid, Spain

JOHAN SÖDERBERG, Stockholm University, Sweden

MARIA WALLENBERG BONDESSON, Stockholm University, SwedenSvensk informationstext

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser på effektivast möjliga sätt. Hierarkiska organisationer har haft en slående betydelse genom tiderna, från kyrka och stat till företag och fackförbund. Men det finns fler former av organisation: marknadsrelationer som formas av balansen mellan tillgång och efterfrågan, eller mer jämställda nätverksrelationer som grundar sig på förtroende och vänskap.

Organizing History är en hyllning till den nu bortgångne professor Jan Glete, och fokuserar den dynamiska samverkan mellan organisationer, normsystem och institutionell förändring. Författarnas texter spänner över ett tidsperspektiv från de första högkulturerna till idag, och gör nedslag i europeisk, japansk och sydamerikansk historia. De belyser samtidigt behovet av att organisera historisk kunskap genom kritisk tillämpning av teorier. De spännande artiklarna visar att organisationsperspektivet kan vara fruktbart i vitt skilda sammanhang – i studier av medeltida järnhantering likväl som analyser av modern marknadsföringsstrategi.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2015
30 december
SPRÅK
EN
Engelska
LÄNGD
568
Sidor
UTGIVARE
Nordic Academic Press
STORLEK
5.7
MB

Fler böcker av Anna Maria Forssberg