Utgivarens beskrivning

Şi anul trecut e greu de izolat din cei ce-l preced şi din cei ce-l vor urma, căci din ziua lui întâia ne aruncă in medias res , în vârtejul împrejurărilor şi ne 'ncarcă memoria cu reminiscenţele ruşinoase ale răscumpărării drumului de fier, cu cele odioase ale atentatului Pietraru. Spiritul rău al demagogiei române îşi alesese de jertfă pe unul din chiar părinţii demagogiei. Mulţumită lui Dumnezeu şi prezenţei de spirit a victimei alese, atentatul n-a avut nici o urmare fizică gravă, dar a lăsat adânci urme psicologice în spiritul d-lui I. Brătianu şi l-a deziluzionat desigur în privirea simpatiilor sale anterioare pentru demagogie.

La 1 (13) martie sosi în Bucureşti ştirea îngrozitoare despre săvârşirea tragică a împăratului Alexandru II. Voind a vizita în acea zi manejul Mihail din Palatul de Iarnă, la întoarcere două bombe [î]i cad în cale şi-l rup bucăţi. Camera noastră în momentul întâi uită a lua act de această îngrozitoare ştire. Dar în curând se aude că secta  din Iaşi, care momise în sânul ei profesori tineri şi studenţi, a dat un banchet în onoarea succesului atentatului. Dr. Russel (recte   ) e arestat, profesorii români sunt daţi în judecata unui juriu şi se descoperă o asociaţiune de vro 20 de studenţi români şi 50 de evrei cari propagau în şcoalele publice ideile de răsturnare. La 9 martie procesul Pietraru ajunge înaintea Curţii cu Juraţi şi, într-o şedinţă care ţine 22 de ore încontinuu , procesul se încheie prin condamnarea lui Pietraru la 20 de ani muncă silnică şi a lui Cârlova la nouă ani de recluziune . În iunie un juriu compus prin profesorii din Iaşi condamnă la pedepse disciplinare pe aciia cari luaseră parte la propaganda nihilistă .

În ianuarie încă, având a se face mai multe alegeri pentru împlinirea vacanţelor din Cameră, candidaţii opoziţiei au avut ocazia de-a supune criticei multe acte ale guvernului, între care vicioasa aplicare a legii recensimântului , care dăduse loc la cele mai vii protestaţii din toate colţurile ţării.

Tot în luna aceasta s-au făcut inaugurarea clubului " Binelui public" printr-un banchet dat în otelul Steiner , cu care ocazie s-a consacrat uniunea dintre grupul Vernescu şi fracţiunea din Moldova.

Cabinetul suferea de-o criză latentă care forma obiectul certelor din adunările de la Herdan şi în cari o parte a partidului căuta să elimineze din ministeriu pe d-nii Boerescu, Conta şi Teriachiu.

Pentru ca anul să se înceapă sub auspiciile lui Mercur, se descopere tot în ianuarie deturnarea a 83000 franci de către un funcţionar fiscal , George Bilcescu.

Din începutul anului mai e de notat învoiala intervenită între guvernul rusesc şi cel român, prin care acest din urmă primeşte drept bani materialul de suprastructură a liniilor construite de ruşi, deşi părerea guvernului nostru fusese că acest material i se cuvine de drept pe baza convenţiei ruso-române.

În fevruarie tribunalul comercial al imperiului la Lipsca pronunţă sentenţa sa în favoarea reclamantului Landau - kaufmann şi anulează urmările convenţiunii de răscumpărare încheiată la 1880 între stat şi Societatea Acţionarilor C.F .R. Pe liniile noastre, ce încep a fi administrate de directori , plătiţi cu enorme lefuri, se 'ntîmplă o serie de accidente; în iunie chiar mai multe dupăolaltă, precum cele dintre Hanu Conachi, Iveşti, Preval.

GENRE
Skönlitteratur
UTGIVEN
2013
29 juni
SPRÅK
RO
Rumänska
LÄNGD
620
Sidor
UTGIVARE
Leichmann Weifert Megalit.ro Media
STORLEK
2.2
MB

Fler böcker av Mihai Eminescu & Ioan Mihail Marduc

Andra böcker i serien