Utgivarens beskrivning

Lön ska sättas utifrån kompetens, aldrig från kön. Men lönekartläggning enligt lag är inte rätt metod för en väl fungerande lönebildning utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I rapporten utvecklas varför och hur man kan arbeta på annat sätt.

GENRE
Faktaböcker
UTGIVEN
2014
24 mars
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
24
Sidor
UTGIVARE
Svenskt Näringsliv
STORLEK
994.2
KB

Fler böcker av Svenskt Näringsliv