• 35,00 kr

Utgivarens beskrivning

Måten å behandle store saker i fondsvalg, beskrevet i Demokrati med radvalg og fondsvalg (2003), ble et gjennombrudd for innsikten i anvendeligheten av fondsvalg. Artikler siden viser stadig klarere hvordan anvending av radvalg og fondsvalg må kunne avspeile en framgangsmåte og stemning som preger et samfunn som er godt, men som er så fåtallig at det er ikke behov for formelle metoder for å føre samfunnets kvaliteter videre. Noen av artiklene klargjør hvor omfattende metodene er. Det vil gjelde små samfunn og foreninger og storsamfunnet (stat, forbund av stater). Det kan også dreie seg om mulighetene til politisk-økonomisk integrering hvor metodene anvendes enten som bestemmende eller sonderende.

GENRE
Politik och aktuella händelser
UTGIVEN
2019
10 juni
SPRÅK
NB
Norska (bokmål)
LÄNGD
94
Sidor
UTGIVARE
Lýðræðissetrið ehf.
STORLEK
1.1
MB

Fler böcker av Björn S. Stefánsson & Tvístirni ehf.