Utgivarens beskrivning

Religionens pånyttfödelse

av Islam International Publications Ltd.


Alla profeter kom med budskap om sanning och trots att de oföränderligt förkastades av sitt folk och hotades med arrogans och förakt, lyckades de ge sitt folk ett nytt andligt liv. Med tidens lopp när orenhet och förvanskning kom in i religionerna sände Gud, den Allsmäktige, reformatorer för att återuppväcka folket andligt och leda dem till sanningen. 


Författaren förklarar filosofin om religionens pånyttfödelse och hävdar att religioner alltid födds och återuppväcks genom Gudomligt utvalda profeter och reformatorer. De lärda har aldrig någonsin lyckas återuppväcka en religion genom konferenser och överläggningar. 


Författaren berättar om Profeten Muhammads profetia om Muslimers splittring, Islams nedgång och dess pånyttfödelse samt Jesus andra ankomst. När det gäller profetian om Jesus andra ankomst, hävdar han att denna skall ses i ljuset av den Gudomliga lagen och i samklang med de tidigare profeternas historia och inte tas bokstavligt - en mycket intressant diskussion och jämförelse mellan olika synvinklar baserat på fakta och religionshistoria.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2007
1 januari
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
18
Sidor
UTGIVARE
Ahmadiyya Muslim Community
STORLEK
2
MB

Kundrecensioner

Pakisali ,

Bra bok

Intressant!

fatehshams ,

Rekommenderas starkt!!!

Intressant läsning.

Fler böcker av Mirza Tahir Ahmad