Utgivarens beskrivning

Sann kärlek för den helige profeten

av Islam International Publications Ltd.


Fredagspredikan hållen av Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul-Masih den femte, andlig överhuvud för den globala Ahmadiyya Muslimska Samfundet, den 21 september 2012 från Baitul Futuh moskén, London.


Som ett gensvar på den råa filmen som avbildar den heliga profeten Muhammad på det mest kränkande sätt, och mot bakgrund av muslimska och icke-muslimska reaktion på filmen i världen förklarade hans helighet hur en Ahmadi - en sann muslim - bör reagera och hur sann kärlek till den heliga profeten skall förevisas av alla muslimer runt om i världen. Han drog också uppmärksamheten av hela världen för att ta dess ansvar.

GENRE
Religion och andlighet
UTGIVEN
2012
December 20
SPRÅK
SV
Svenska
LÄNGD
25
Sidor
UTGIVARE
Ahmadiyya Muslim Community
STORLEK
1.3
MB

Fler böcker av Mirza Masroor Ahmad